Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dla rodziców z przedszkola z Jemielnicy, Centawy i Żłobka

W dniach 18-19.05.2022 od godziny 8:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody. 

Prosimy aby w tych dniach do przedszkola i żłobka przyprowadzić tylko dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu.

Brak wody w przedszkolu i żłobku powodują problemy w zapewnieniu higienicznej opieki
i przygotowaniu posiłków.

Wersja XML