Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O przedszkolu

WIZJA

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

                                                                                                                               Janusz Korczak

 

 

Każde dziecko jest jedyną i niepowtarzalną osobą dlatego Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka. Człowieka dbającego o siebie oraz
o środowisko naturalne, w którym żyje.  Świadomego swojej przynależności regionalnej
i narodowej. Potrafiącego odróżnić dobro od zła.

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 

 

 

Wersja XML