Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra pedagogiczna

Dyrektor:

Nauczyciele 

Nauczyciele języków obcych:

Nauczyciele specjaliści:

Nauczyciele religii:

Pomoc wychowawcza

Sekretarka

Intendent

 

Rekrutacja i Adaptacja na rok 2021/2022 - Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Wersja XML