Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Publiczne Przedszkole w Jemielnicy jest placówką publiczną i działa na podstawie: 

Organem prowadzącym w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy jest Gmina Jemielnica, która ma siedzibę w budynku nr 67  prz ul. Strzeleckiej w Jemielnicy.

Nadzór pedagogiczny nad Publicznym Przedszkolem w Jemielnicy sprawuje  Kurator Oświaty w Opolu.

Wersja XML