Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za przedszkole wyżywienie i świadczenia

Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została w wysokości:

w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy:

W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola . Skreślenie z listy nie wstrzymuje  postępowania egzekucyjnego. 

 

Należność należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr

67 8907 1018 2007 6000 5201 0001 B S - Leśnica - oddział Jemielnica.

W tytule przelewu wpisujemy: J.– Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, wyżywienie lub świadczenie (miesiąc) 2022

PDFLaziska - świadczenie październik 2022.pdf (94,35KB)
PDFLaziska - wyżywienie październik 2022.pdf (95,66KB)
PDFGąsiorowice świadczenia październik 2022.pdf (94,49KB)
PDFGąsiorowice wyżywienie październik 2022.pdf (97,19KB)
PDFCentawa świadczenia październik 2022.pdf (95,66KB)
PDFCentawa wyżywienie październik 2022.pdf (98,27KB)
PDFBarut - świadczenia październik 2022.pdf (95,19KB)
PDFBarut - wyżywienie październik 2022.pdf (97,33KB)
PDFwiadczenia - PAŹDZIERNIK 2022.pdf (129,60KB)
PDFWyżywienie -PAŹDZIERNIK 2022.pdf (139,68KB)
 

Wersja XML